Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân

24-05-2022

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn

24-05-2022

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp

20-05-2022

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

18-05-2022

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động 1/5

29-04-2022

Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

29-04-2022

Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

28-04-2022

Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

25-04-2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4/2022

21-04-2022

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4/2022

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)

28-03-2022

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)

Tuyên truyền “Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 - 20/5/2022)”

28-03-2022

Tuyên truyền “Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 - 20/5/2022)”

Tuyên truyền nền tảng Xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” năm 2022

24-03-2022

Tuyên truyền nền tảng Xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” năm 2022

Thông tin, tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

24-03-2022

Thông tin, tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

14-03-2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

Công điện về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

04-03-2022

Công điện về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

18-02-2022

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

30-11-2021

Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thông tư mới quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

15-10-2021

Thông tư mới quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

15-10-2021

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành

26-08-2021

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành