Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

22-03-2022

Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

14-03-2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

30-11-2021

Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thông tư mới quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

15-10-2021

Thông tư mới quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2021

02-07-2021

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

02-03-2021

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

18-11-2020

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

13-11-2020

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp là nhiệm vụ trong công tác CCHC

02-11-2020

Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp là nhiệm vụ trong công tác CCHC

Vai trò của công tác thanh tra

03-09-2020

Thanh tra là nội dung không thể thiếu của quản lý nhà nước, là giai đoạn cuối cùng trong chu trình quản lý, có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước

Mối quan hệ và sự khác biệt giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra, giám sát

03-09-2020

Mối quan hệ và sự khác biệt giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra, giám sát

Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới

26-08-2020

Đây là quan điểm có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn rất sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vị trí và vai trò đặc biệt của thanh tra trong hoạt động của nhà nước và đời sống xã hội.

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra

22-07-2020

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra

Tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19

07-07-2020

Tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

31-03-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

20-02-2020

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

14-01-2020

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh Yên Bái

24-10-2019

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh Yên Bái

Đoàn học viên Thanh tra Chính phủ Lào đi thực tế tại tỉnh Thái Nguyên

28-07-2019

Đoàn học viên Thanh tra Chính phủ Lào đi thực tế tại tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra

25-07-2019

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra