Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân

24-05-2022

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn

24-05-2022

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp

20-05-2022

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

18-05-2022

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động 1/5

29-04-2022

Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

29-04-2022

Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

28-04-2022

Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Phiên họp lần 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

27-04-2022

Phiên họp lần 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

25-04-2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464

25-04-2022

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4/2022

21-04-2022

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4/2022

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022

12-04-2022

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022

Công bố Quyết định và bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

12-04-2022

Công bố Quyết định và bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

08-04-2022

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)

28-03-2022

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)

Tuyên truyền “Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 - 20/5/2022)”

28-03-2022

Tuyên truyền “Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 - 20/5/2022)”

Tuyên truyền nền tảng Xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” năm 2022

24-03-2022

Tuyên truyền nền tảng Xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” năm 2022

Thông tin, tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

24-03-2022

Thông tin, tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

22-03-2022

Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

14-03-2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025