Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân

24-05-2022

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn

24-05-2022

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp

20-05-2022

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp

Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

22-03-2022

Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

14-03-2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

Thông tư mới quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

15-10-2021

Thông tư mới quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

15-10-2021

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

10-08-2021

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025

02-08-2021

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025

Nghị định thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

01-04-2021

Nghị định thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

Kết quả công tác tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2020

29-03-2021

Kết quả công tác tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2020

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

02-03-2021

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT KỊP THỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở ĐỊA PHƯƠNG

14-12-2020

THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT KỊP THỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở ĐỊA PHƯƠNG

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

18-11-2020

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

13-11-2020

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người khiếu nại và việc khiếu nại

30-09-2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người khiếu nại và việc khiếu nại

Sự lẫn lộn giữa khiếu nại và tố cáo trên thực tế

25-09-2020

Sự lẫn lộn giữa khiếu nại và tố cáo trên thực tế

Sự lẫn lộn giữa khiếu nại và tố cáo trên thực tế

25-09-2020

Sự lẫn lộn giữa khiếu nại và tố cáo trên thực tế

Quy định về bảo vệ, khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm người tố cáo

03-09-2020

Quy định về bảo vệ, khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm người tố cáo

Phân biệt khiếu nại và tố cáo

03-09-2020

Phân biệt khiếu nại và tố cáo