Phiên họp lần 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

27-04-2022

Phiên họp lần 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464

25-04-2022

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464

Tuyên truyền nền tảng Xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” năm 2022

24-03-2022

Tuyên truyền nền tảng Xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” năm 2022

Thông tin, tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

24-03-2022

Thông tin, tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2022

15-01-2022

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Phiên họp trực tuyến của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

01-12-2021

Phiên họp trực tuyến của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn Thái Nguyên

02-10-2021

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn Thái Nguyên