PROVINCE INSPECTORATE

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng

06-04-2022 11:28

Có thể khẳng định rằng, quản lý là một trong lĩnh vực quan trọng và sôi động nhất của bộ máy nhà nước, bởi vì nó diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội và tác động đến hầu hết tất cả mọi người dân. Cũng chính vì vậy mà đây cũng là một trong những nơi mà tình trạng tham nhũng xảy ra nhiều nhất. Đó là lý do vì sao cải cách hành chính luôn là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước trong quá trình cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân như đã được ghi nhận trang trọng tại Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001 và năm 2013.

Cải cách hành chính là công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài liên tục với mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiện đại, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực và thể hiện tính phục vụ. Cải cách hành chính bao gồm nhiều nội dung phong phú và toàn diện. Điều này cũng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và quy định tại Điều 27, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Theo đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

“1. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với vơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc;

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công;

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy định về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình;

4. Thực hiện nhiệm vụ khác về cải cách hành chính.”

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được Chính phủ hết sức quan tâm. Trong những năm vừa qua, nhiều sáng kiến cải cách thủ tục hành chính được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực về thuế, hải quan, xuất nhập khẩu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý cũng là một biện pháp phòng ngừa tham nhũng hết sức hiệu quả và thực tế. Về mặt lý thuyết thì tham nhũng xuất phát từ lòng tham của con người và vì thế nếu như các khâu trong quản lý được thay thế bởi máy móc thì loại trừ được nguy cơ tham nhũng. Khoa học công nghệ cho phép mọi hoạt động công quyền công khai, minh bạch hơn, người dân và xã hội có điều kiện tiếp cận nhanh chóng và đầy đủ hơn để thực hiện quyền giám sát của mình, kịp thời phát hiện và phản ánh những hiện tượng sai trái, nguy cơ lợi dụng hoạt động công vụ để tham nhũng. Theo đó, Điều 28, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý như sau:

“1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, đẩy mạnh sáng tạo ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

2. Các Bộ, ngành các trách nhiệm đẩy mạnh xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.”

Thực tế cho thấy, thời gian qua các cơ quan đã áp dụng khoa học, công nghệ vào quá trình thực hiện trách nhiệm của mình và đã giảm bớt được những hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức. Việc quản lý và điều hành trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng nhờ có khoa học công nghệ mà trở nên linh hoạt hơn, công khai, minh bạch hơn. Đây chính là những điều kiện tốt để thực hiện nâng cao dân chủ, tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức, người lao động đối với mọi hoạt động thực thi quyền lực, sử dụng ngân sách, tài sản công góp phần phòng, chống tham nhũng./.

Mã Thị Điệp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866819