PROVINCE INSPECTORATE

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

01-04-2021 09:28

 

Ngày 08/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-TTCP công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

  Theo đó các thủ tục hành chính thay thế bao gồm:

  1. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập;

  2. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập;

  3. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình;

  4. Thủ tục thực hiện việc giải trình.

  Văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung thay thế là Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chi tiết toàn văn tại Quyết định số 70/QĐ-TTCP tại đây./.

Mã Thị ĐiệpThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866697