Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 Số: 21/2017/QĐ-UBND QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 21/07/2017
2 20/CT-TTg Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 17/05/2017
3 01/2017/TT-TTCP Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"​, ban hành ngày 10/4/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2017 và thay thế Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của Thanh tra Chính phủ. 10/04/2017
4 05/2014/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 16/10/2014
5 26/2013/NĐ-CP Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng 29/03/2013
6 27/2012/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 2012 23/11/2012
7 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 09/02/2012
8 03/2011/QH13 Luật Tố cáo 11/11/2011
9 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 11/11/2011
10 86/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 22/09/2011
11 01/2011/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/01/2011
12 56/2010/QH12 Luật Thanh tra 2010 15/11/2010
13 02/2010/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra 02/03/2010
14 01/2007/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 2007 04/08/2007
15 55/2005/QH11 Luật PCTN 2005 29/11/2005
Chuyên mục Chuyên mục
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao