Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 và phân tích, đánh giá Chỉ số Par Index, Chỉ số SIPAS năm 2019

24-07-2020 07:38

            Ngày 23/7/2020, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2020; phân tích, đánh giá chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 (SIPAS) và triển khai Kế hoach cải thiện nâng cao chỉ số CCHC năm 2020. Tại điểm cầu UBND tỉnh, có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đơn vị liên quan. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã tại 9 điểm cầu.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

            Chỉ số năm 2019 tỉnh Thái Nguyên đã đạt được kết quả nhất định: Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tăng 4 bậc so với năm 2018), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 12/63 tỉnh, thành (tăng 6 bậc so với năm 2018).

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của các Sở, ngành, địa phương trong công tác CCHC thời gian qua. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC những tháng còn lại của năm 2020, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương: Xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; căn cứ kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số CCHC (Par Index), các sở, ngành, địa phương phát huy các nội dung, tiêu chí đang thực hiện tốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại đơn vị, địa phương, kịp thời có giải pháp khắc phục những nội dung, tiêu chí thấp điểm; siết chặt kỷ cương hành chính; chấn chỉnh thái độ của cán bộ trong việc thực thi công vụ; xử lý, khắc phục tình trạng hồ sơ TTHC quá hạn; ứng dụng CNTT trong điều hành để minh bạch, công khai quy trình giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, mở rộng các hình thức tiếp nhận và giải quyết các TTHC, nhất là TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;. Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật và con người để sớm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động trong quý III năm 2020./.

Mã Thị Điệp