Chào cờ tháng 7 năm 2020!

06-07-2020 14:42

Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 06/7/2020, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chào cờ theo quy định.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt dưới cờ, đồng chí Cao Minh Luận, Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông tin tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, một số nội dung trọng tâm công tác tháng 7 năm 2020 đến công chức, người lao động cơ quan./.

Nguyễn Năng Khánh