ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

20-05-2020 16:01

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể 34 đảng viên trong Đảng bộ.

 

Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7/7 nhóm chỉ tiêu đề ra: Kết quả hằng năm xác minh, tham mưu giải quyết 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo (vượt chỉ tiêu đề ra 10%); thực hiện 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch (vượt chỉ tiêu đề ra 5%), tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đạt 94,4% (vượt chỉ tiêu đề ra 9,4%); 100% cán bộ, đảng viên đều được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định của Đảng (đạt chỉ tiêu đề ra); 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chỉ tiêu đề ra); 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở (đạt chỉ tiêu đề ra)…

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai và hoàn thành 92 cuộc thanh tra theo kế hoạch; phát hiện sai phạm về kinh tế 20,972 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 19,131 tỷ đồng, kiến nghị khác 1,841 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh xem xét khởi tố 01 vụ việc; tổ chức tiếp 242 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Trụ sở Thanh tra tỉnh; xác minh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 39 vụ việc khiếu nại, tố cáo; thực hiện kiểm tra, rà soát 90 đơn được Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện 21 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát Nghị quyết và nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ 34 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đề ra 7 nhóm chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới phương pháp lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 2 đảng viên trở lên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả...

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Bầu 2 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguyễn Tiến Long