Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về thanh tra”

06-11-2017

Sáng ngày 03/11/2017, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khoa học Thanh tra Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về thanh tra”. Thành phần gồm có Viện Khoa học thanh tra Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên, Đại diện Lãnh đạo Thanh tra các Sở, Ban, ngành; Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã.

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập

11-09-2017

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập

Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập.

28-08-2017

Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập.

Hội Nghị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

03-08-2017

Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra của toàn ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nhữ Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

21-07-2017

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Công bố Quyết định Thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên

06-06-2015

Ngày 06/4/2015, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đồng chí Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng chủ trì công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND tỉnh Thái Nguyên.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại thanh tra tỉnh Thái Nguyên

06-06-2015

Ngày 17/6, tại Thái Nguyên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ cơ quan Thanh tra Chính phủ cùng đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ, đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Thanh tra tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra Thái nguyên

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên triển khai công tác thanh tra năm 2014

06-06-2015

Năm 2013, công tác thanh tra của ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên được triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được các Sở, ngành thực hiện ngày càng hiệu quả.

Thanh tra về phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên

06-06-2015

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND tỉnh Thái Nguyên.