Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

13-11-2020 09:09

        Ngày 13/11/2020, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên dự và chủ trì Hội ngh  ị. Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ làm giảng viên lớp bồi dưỡng. Tham dự lớp còn có lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện; Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh…

        

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Trong thời gian tập huấn, các học viên được quán triệt nội dung 3 Nghị định: Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, cơ sở..../. 

Nguyễn Ngọc Thiện