Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập

11-09-2017 00:00

            Từ ngày 08/9/2017 đến ngày 10/9/2017, tại Hội trường khách sạn Dòng Sông Xanh, tổ 01, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2017.

      Đồng chí Đỗ Đức Công, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai giảng lớp học

                                   Toàn cánh lớp học

          Tiến sĩ Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện khoa học Thanh tra trực tiếp giảng dạy, truyền đạt các kiến thức của văn bản pháp luật, đồng thời phân tích các trường hợp cụ thể trong thực tiễn áp dụng văn bản pháp luật. Nội dung trọng tâm là bồi dưỡng Nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập./. 

Nguyễn Năng Khánh