Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

31-10-2018 00:00

          Thực hiện Kế hoạch số 402/KH-TĐKT ngày 10/10/2018 của Cụm thi đua số V Thanh tra Chính phủ về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, ngày 29/10/2018, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên với các nội dung:

           - Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã đăng ký thi đua năm 2018 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên;

           - Đánh giá kết quả chấm điểm thi đua năm 2018 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ;

           - Phát hiện những điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng;

          - Trao đổi kinh nghiệm về tổ chức phát động phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên;

          - Trao đổi cách thức tổ chức các hoạt động thi đua, đặc biệt là nội dung tổng kết thi đua, suy tôn thành tích thi đua năm 2018.

          Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

          Cuộc kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc, theo quy định, kết quả kiểm tra làm cơ sở cho việc tổng kết thi đua trong Cụm thi đua số V và tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ. Với những kết quả đạt được năm 2018, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho tập thể cơ quan Thanh tra tỉnh Thái Nguyên./.

Nguyễn Tiến Long