Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại Thanh tra tỉnh Phú Thọ

31-10-2018 00:00

           Ngày 25/10/2018, Đoàn kiểm tra của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ tại Trụ Sở Thanh tra tỉnh Phú Thọ theo Kế hoạch số 402/KH-TĐKT ngày 10/10/2018 của Cụm thi đua số V Thanh tra Chính phủ về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 – Cụm thi đua số V.

         Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

           Kết thúc cuộc kiểm tra, hai đơn vị đã ký biên bản kiểm tra, nêu rõ những kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn chế trong năm 2018 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ về công tác thi đua, khen thưởng. Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề nghị được tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể cơ quan Thanh tra tỉnh Phú Thọ./.

Nguyễn Ngọc Thiện