Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

08-05-2019 00:00

         Ngày 07/05/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị, tham dự có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Trần Văn Minh; các thành viên Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Đỗ Văn Đương, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh...

Toàn cảnh Hội nghị

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chào mừng lãnh đạo các địa phương tham gia tại các cầu truyền hình và nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa chính trị và mục tiêu của Quyết định 1849/QĐ-TTg, Kế hoạch 363/KH-TTCP cũng như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ.

           Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Quyết 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và nhấn mạnh, mục tiêu Quyết định 1849 của Thủ tướng Chính phủ là giải quyết dứt điểm những vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhưng công dân vẫn còn tiếp khiếu ở Trung ương. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã trình bày và hướng dẫn chi tiết các bước triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

          Phần thảo luận, các địa phương đều có ý kiến đồng tình, nhất trí cao với Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và mong muốn Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

           Kết luận Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị lãnh đạo các địa phương xác định rõ mục tiêu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần triển khai ngay; nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương cũng như sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội ở địa phương trong việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài./.

Nguyễn Ngọc Thiện