Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ

21-11-2018 00:00

          Ngày 16/11/2018, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Lợi, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Khu vực 1, Thanh tra Chính phủ, Lãnh đạo và cán bộ của Thanh tra 07 tỉnh trong Cụm thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị

         Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang đã trình bầy Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ. Dự thảo Báo cáo đã nêu rõ kết quả công tác thi đua của Cụm nói chung và của Thanh tra từng tỉnh nói riêng.

        Với tinh thần thi đua xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng lực lượng của ngành được Thanh tra các tỉnh trong Cụm thường xuyên quan tâm chú ý nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra theo mục tiêu trọng tâm do Thanh tra Chính phủ phát động: “Tham mưu sáng tạo - Làm việc công tâm - Phục vụ tận tụy - Ứng xử văn minh”; đồng thời, gắn với thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         Tại hội nghị, các đơn vị đã tổ chức bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đề nghị tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Bắc Giang. Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Bắc Kạn.

         Phát huy kết quả đạt được năm 2018, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục phấn đấu năm 2019 sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra./.

Nguyễn Ngọc Thiện