Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

24-01-2018 00:00

           Sáng ngày 05/01/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến dự và giảng tại Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động 02 cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Gồm các Nghị quyết: Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới./.

Nguyễn Năng Khánh