Cụm thi đua số V, Thanh tra Chính phủ ký giao ước thi đua năm 2019

07-04-2019 00:00

          Ngày 29/3/2019, Cụm Thi đua số V, Thanh tra Chính phủ gồm Thanh tra 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ký kết Giao ước thi đua năm 2019 tại Thanh tra tỉnh Bắc Kạn.

         Phát biểu phát động phong trào thi đua, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn Hà Huy Hội cho biết, phong trào thi đua được phát động để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể công chức của Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số V, Thanh tra Chính phủ. 

Toàn cảnh Hội nghị

          Thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019 của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 128/KH-TTCP ngày 29/01/2019, Cụm thi đua số V đã xác định chủ đề hoạt động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” với mục tiêu đề ra: hoàn thành tất cả các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất và những nhiệm vụ khác. Từng công chức, các phòng xây dựng kế hoạch thanh tra cho từng cá nhân và từng đơn vị. Các cá nhân, các đơn vị cam kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Thanh tra 7 tỉnh ký giao ước thi đua

        Tại Hội nghị, Đại diện Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số V ký kết Giao ước thi đua năm 2019. Trên cơ sở đó thường xuyên quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp./.

Nguyễn Ngọc Thiện