Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng

28-02-2019

Chỉ thị 28-CT/TW về việc nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 21/01/2019.

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2019

28-02-2019

Nghị quyết 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019 được Chính phủ ban hành ngày 03/02/2019.

Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng và người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 02 ngày/tháng

28-02-2019

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày 18/02/2019.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán

28-02-2019

Ngày 11 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 60/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Hội nghị Tổng kết công tác công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019

23-02-2019

Ngày 21/02/2019, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

19-02-2019

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 ban hành theo Quyết định số 1113/QĐ-TTCP ngày 28/12/2018 của Thanh tra Chính phủ; Hướng dẫn số 01/HĐPH-STP ngày 02/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-TTR ngày 18/2/2019 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

04-02-2019

Ngày 30/01/2019, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.

Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch năm 2019

04-02-2019

Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch năm 2019.

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo

24-01-2019

Thực hiện Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019”, sáng ngày 19/01/2019, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Thịnh huyện Định Hóa.

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

23-01-2019

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

23-01-2019

Chiều ngày 18/01/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

22-01-2019

Chiều 16/01/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết ngành thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

21-01-2019

Ngày 09/01/2019, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

10-01-2019

Ngày 08/01/2019, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chào cờ tháng 1 năm 2019

08-01-2019

Đúng 7h30' ngày 02/01/2019, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức chào cờ tháng 01 năm 2019 theo quy định

Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5954/BNV-TCCB ngày 05/12/2018 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

31-12-2018

Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5954/BNV-TCCB ngày 05/12/2018 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

31-12-2018

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

Giới thiệu sách Pháp luật về tố cáo thẩm quyền, trình tự giải quyết của TS Đinh Văn Minh

31-12-2018

Giới thiệu sách Pháp luật về tố cáo thẩm quyền, trình tự giải quyết của TS Đinh Văn Minh

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

31-12-2018

Sáng ngày 20/12/2018, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.