Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

Chào cờ tháng 9 năm 2019

07-09-2019

Chào cờ tháng 9 năm 2019

Tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

03-09-2019

Tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ôn lại lịch sử Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945)

29-08-2019

Ôn lại lịch sử Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945)

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc khánh mùng 2/9

29-08-2019

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc khánh mùng 2/9

Hội nghị Tập huấn Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 38/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

25-08-2019

Hội nghị Tập huấn Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 38/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chào cờ tháng 8 năm 2019

08-08-2019

Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 05/8/2019 (Thứ 2), Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chào cờ theo quy định.

Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

05-08-2019

Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

04-08-2019

Ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

Đoàn học viên Thanh tra Chính phủ Lào đi thực tế tại tỉnh Thái Nguyên

28-07-2019

Đoàn học viên Thanh tra Chính phủ Lào đi thực tế tại tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra

25-07-2019

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra

Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2019)

25-07-2019

Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2019)

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

21-07-2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng đối với đảng viên

21-07-2019

Quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng đối với đảng viên

Tập huấn, hướng dẫn cập nhật thông tin tài sản, số liệu vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước

21-07-2019

Tập huấn, hướng dẫn cập nhật thông tin tài sản, số liệu vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

19-07-2019

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Phải giao lại quà tặng cho bộ phận quản lý nếu không từ chối được

19-07-2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chào cờ tháng 7 năm 2019

05-07-2019

Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 01/7/2019 (Thứ 2), Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chào cờ theo quy định.

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

04-07-2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện công tác điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí việc làm năm 2019

04-07-2019

Thực hiện công tác điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí việc làm năm 2019