Chào cờ tháng 11 năm 2019

06-11-2019

Chào cờ tháng 11 năm 2019

Cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử từ 05/11/2019

02-11-2019

Cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử từ 05/11/2019

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

02-11-2019

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Mỗi cá nhân sẽ có một mã định danh y tế duy nhất và tồn tai suốt đời

02-11-2019

Mỗi cá nhân sẽ có một mã định danh y tế duy nhất và tồn tai suốt đời

Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 – 02/11/2019)

29-10-2019

Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 – 02/11/2019)

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

25-10-2019

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh Yên Bái

24-10-2019

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh Yên Bái

Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

22-10-2019

Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2019.

22-10-2019

Gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2019.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

22-10-2019

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Ý nghĩa, lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

22-10-2019

Ý nghĩa, lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chào cờ tháng 10 năm 2019

07-10-2019

Chào cờ tháng 10 năm 2019

Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo một số nội dung về tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị

01-10-2019

Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo một số nội dung về tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

26-09-2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

25-09-2019

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2019)

25-09-2019

Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2019)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

25-09-2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III

21-09-2019

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác cải cách hành chính

21-09-2019

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác cải cách hành chính

Chào mừng ngày Hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”

11-09-2019

Chào mừng ngày Hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”