Điểm mới về giao kết hợp đồng lao động tại Bộ Luật lao động 2019 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2019.

13-12-2019

Điểm mới về giao kết hợp đồng lao động tại Bộ Luật lao động 2019 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2019.

Điều chỉnh tăng tiền lương năm 2020 cho cán bộ, công chức

13-12-2019

Điều chỉnh tăng tiền lương năm 2020 cho cán bộ, công chức

Hội nghị tập huấn chấm điểm chỉ số CCHC bằng phần mềm

13-12-2019

Hội nghị tập huấn chấm điểm chỉ số CCHC bằng phần mềm

Hội nghị Tổng kết 06 Đề án về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

13-12-2019

Hội nghị tổng kết các đề án xây dựng đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

13-12-2019

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng!

08-12-2019

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng!

Chào cờ tháng 12 năm 2019!

02-12-2019

Chào cờ tháng 12 năm 2019!

Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2023

02-12-2019

Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2023!

Giải cầu lông Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chào mừng 74 năm ngày thành lập ngành thanh tra Việt Nam!

22-11-2019

Giải cầu lông Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chào mừng 74 năm ngày thành lập ngành thanh tra Việt Nam!

Hội nghị Tập huấn phần mềm quản lý công tác đảng!

22-11-2019

Hội nghị Tập huấn phần mềm quản lý công tác đảng!

Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

20-11-2019

Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Ôn lại lịch sử 74 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2019)

19-11-2019

Ôn lại lịch sử 74 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2019)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ

12-11-2019

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ

Giải cầu lông kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (1945 – 2019)

11-11-2019

Giải cầu lông kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (1945 – 2019)

Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

11-11-2019

Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

Công bố kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức (Vòng 2) Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2019

08-11-2019

Công bố kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức (Vòng 2) Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

08-11-2019

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Thông báo kết quả thi tuyển công chức thanh tra tỉnh (vòng 1)

08-11-2019

Thông báo kết quả thi tuyển công chức thanh tra tỉnh (vòng 1)

Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch năm 2020

08-11-2019

Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch năm 2020