Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2020

10-07-2020

Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2020

Điểm mới Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi

09-07-2020

Điểm mới Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

Ôn lại lịch sử ngày thành lập Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (09/7/1957 - 09/7/20200

09-07-2020

Ôn lại lịch sử ngày thành lập Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (09/7/1957 - 09/7/20200

Năm 2020 sẽ thay đổi mức đánh giá xếp loại chất lượng công chức

08-07-2020

Năm 2020 sẽ thay đổi mức đánh giá xếp loại chất lượng công chức

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

07-07-2020

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

07-07-2020

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Tăng từ 07 hành vi lên 09 hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước từ ngày 01/72020

07-07-2020

Tăng từ 07 hành vi lên 09 hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước từ ngày 01/72020

Công khai dự toán ngân sách lần thứ 4 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

07-07-2020

Công khai dự toán ngân sách lần thứ 4 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Chào cờ tháng 7 năm 2020!

06-07-2020

Chào cờ tháng 7 năm 2020!

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp sẽ thay đổi từ 01/7/2020

02-07-2020

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp sẽ thay đổi từ 01/7/2020

Dừng tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

02-07-2020

Dừng tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

Công khai dự toán ngân sách lần thứ 3 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

02-07-2020

Công khai dự toán ngân sách lần thứ 3 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Phạt tiền đến 60 triệu đồng nếu sử dụng chữ ký số để thực hiện các giao dịch không đúng theo chức danh

03-06-2020

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong đó quy định rõ về vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số và chứng thư số:

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

03-06-2020

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng bị phạt đến 75 triệu đồng

03-06-2020

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Một số điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

02-06-2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Sau đây là một số điểm quy định mới tại Nghị định này:

Từ 20/4/2020 không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch

01-06-2020

Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01-06-2020

Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BTC bãi bỏ môt số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách Nhà nước.