Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Chào cờ tháng 7 năm 2019

Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 01/7/2019 (Thứ 2), Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chào cờ theo quy định.

Thực hiện công tác điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí việc làm năm 2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Tháng 5/2019, Thanh tra tỉnh đã đăng ký và sử dụng thành công dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Ngày 17/5/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Chỉ thị số 769/CT-TTCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, nội dung cụ thể của Chỉ thị:

Ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 733/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2019 và Kế hoạch số 19/Kh-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019”. Ngày 19/6/2019 tại Hội trường Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ.

Chào cờ tháng 6 năm 2019

Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 03/6/2019 (Thứ 2), Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chào cờ theo quy định.

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao