Phạt tiền đến 60 triệu đồng nếu sử dụng chữ ký số để thực hiện các giao dịch không đúng theo chức danh

03-06-2020 21:16

          Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong đó quy định rõ về vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số và chứng thư số:

          1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

          a) Không cung cấp khóa bí mật hoặc những thông tin cần thiết cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh theo quy định;

          b) Sử dụng chứng thư số nước ngoài chưa được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam trong giao dịch với cơ quan nhà nước.

          2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

          a) Cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp chứng thư số;

          b) Sử dụng chữ ký số của người được cấp chứng thư số của cơ quan, tổ chức để thực hiện các giao dịch không đúng theo chức danh.

            Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

          Chi tiết Nghị định số 15/2020/NĐ-CP tại đây./.

Vũ Thị Vân