Phạt tiền đến 60 triệu đồng nếu sử dụng chữ ký số để thực hiện các giao dịch không đúng theo chức danh

03-06-2020

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong đó quy định rõ về vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số và chứng thư số:

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

03-06-2020

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng bị phạt đến 75 triệu đồng

03-06-2020

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Một số điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

02-06-2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Sau đây là một số điểm quy định mới tại Nghị định này:

Từ 20/4/2020 không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch

01-06-2020

Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01-06-2020

Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BTC bãi bỏ môt số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách Nhà nước.

Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

29-05-2020

Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ môt số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

20-05-2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2020)

18-05-2020

Nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

31-03-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

Ôn lại lịch sử 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

12-02-2020

Ôn lại lịch sử 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Điểm mới về giao kết hợp đồng lao động tại Bộ Luật lao động 2019 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2019.

13-12-2019

Điểm mới về giao kết hợp đồng lao động tại Bộ Luật lao động 2019 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2019.

Điều chỉnh tăng tiền lương năm 2020 cho cán bộ, công chức

13-12-2019

Điều chỉnh tăng tiền lương năm 2020 cho cán bộ, công chức

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

13-12-2019

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Ôn lại lịch sử 74 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2019)

19-11-2019

Ôn lại lịch sử 74 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2019)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

22-10-2019

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Ôn lại lịch sử Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945)

29-08-2019

Ôn lại lịch sử Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945)

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc khánh mùng 2/9

29-08-2019

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc khánh mùng 2/9