Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ công tác Tiếp công dân trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

30-09-2020 08:06

          Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác Tiếp công dân trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh được chuyển về Trụ sở Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ số 19B. đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 15/10/2020.

          Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết như: 01 phòng điều phối, 03 phòng cho cán bộ thực hiện tiếp dân, 01 Hội trường lớn trong trường hợp công dân đến theo đoàn đông người; các phòng đều được lắp đặt camera giám sát. Lắp đặt biển nội quy, quy chế tiếp công dân, bàn ghế chờ … sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp công dân của tỉnh và theo quy định của pháp luật./.

Vũ Thị Vân