Ôn lại lịch sử ngày thành lập Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (09/7/1957 - 09/7/20200

09-07-2020 14:27

          Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, ngày 26/12/1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 1194 thành lập các Ban Thanh tra ở các liên khu, khu, thành phố và tỉnh với nhiệm vụ “thường xuyên thanh tra việc chấp hành đường lối, chính sách, mệnh lệnh của Chính phủ, việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Ủy ban Hành chính cùng cấp; thanh tra việc thi hành dân chủ và kỉ luật trong nội bộ cơ quan, việc sử dụng, bao quát tài sản công; tiếp nhận và xem xét thư khiếu nại và tố cáo của nhân dân, cán bộ, nhân viên các cơ quan, giúp việc cho Ủy ban Hành chính cùng cấp giải quyết hoặc báo cáo đề nghị cấp trên giải quyết; thanh tra các cơ quan chuyên môn thuộc cấp mình và các cơ quan chính quyền, chuyên môn cấp dưới”.

          Chấp hành Nghị định số 1194 của Chính phủ, ngày 9/7/1957, Ban Thanh tra tỉnh Thái Nguyên được thành lập, gồm 3 đồng chí Lưu Văn Phong, Hà Chân Chính và Lôi Đình Long, do đồng chí Lưu Văn Phong (nguyên Cán bộ Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ) làm Phó ban (không có Trưởng ban). Sáu ngày sau, Ban Thanh tra tỉnh được bổ sung thêm 1 cán bộ. Tiếp theo, ngày 3/8/1957, Ban Thanh tra tỉnh được bổ sung thêm 1 cán bộ, đưa số cán bộ trong Ban Thanh tra tỉnh lên 5 đồng chí. Giữa tháng 8/1957, tổ chức của Ban Thanh tra tỉnh được chia làm 2 bộ phận: Bộ phận Văn phòng - Thường trực gồm 2 cán bộ; bộ phận Thanh tra lưu động gồm 3 cán bộ. Đồng chí Ngô Văn Hoạt (Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh) được Tỉnh ủy, Uỷ ban Hành chính tỉnh phân công phụ trách công tác thanh tra - kiểm tra.

          Việc thành lập Ban Thanh tra tỉnh là một sự kiện quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Từ đây, công tác thanh tra của tỉnh đã có một cơ quan chuyên môn, chuyên trách công tác thanh tra việc chấp hành đường lối, chính sách, mệnh lệnh của Chính phủ, việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Ủy ban Hành chính tỉnh; thanh tra việc thi hành dân chủ và kỉ luật trong nội bộ cơ quan, việc sử dụng, bao quát tài sản công; thanh tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc tỉnh và các cơ quan chính quyền, chuyên môn cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và xem xét thư khiếu nại và tố cáo của nhân dân, cán bộ, nhân viên các cơ quan, giúp việc cho Ủy ban Hành chính tỉnh giải quyết hoặc báo cáo đề nghị cấp trên giải quyết.

          Do điều kiện chung của tỉnh lúc này còn hết sức thiếu thốn, lại là cơ quan mới thành lập, không có kế hoạch từ trước, nên thời gian đầu gặp không ít khó khăn. Cuối tháng 7/1957, cơ quan Thanh tra tỉnh mới được tạm cấp 9 cặp bìa, 8 tập giấy để đóng sổ sách phục vụ công tác. Chưa có trụ sở làm việc, cơ quan phải ở tạm tại ngôi nhà cũ của Liên hiệp Công đoàn tỉnh, không tiện lối ra vào, nên việc tiếp xúc với nhân dân rất khó khăn. Các vật dụng cần thiết khác, như bàn ghế làm việc, ấm chén… đều chưa có.

          Vượt lên những khó khăn thiếu thốn, cán bộ Ban Thanh tra tỉnh nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai nhiệm vụ. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, bộ phận Thanh tra lưu động tập trung chủ yếu vào công tác sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất; bộ phận Văn phòng - Thường trực tại cơ quan tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết đơn từ của cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chuyển đến.

          Để tăng cường công tác lãnh đạo của của Đảng trong công tác thanh tra, ngày 29/11/1957, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 583/QĐ-TN, thành lập Chi bộ Ban Thanh tra tỉnh trực thuộc Đảng ủy Dân - Chính - Đảng tỉnh trên cơ sở tách các đảng viên ở Ban Thanh tra tỉnh đang sinh hoạt tại Chi bộ Ủy ban Hành chính tỉnh.

          Nhờ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, trong tất cả các thời kì, ngành Thanh tra tỉnh đã làm tròn chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội.

          Nhìn lại chặng đường lịch sử 63 năm xây dựng và trưởng thành, Thanh tra tỉnh đã làm tròn chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lí nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lí nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

          Trên chặng đường mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Hà Văn Dương