Chiến dịch Giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc và Botnet năm 2020

28-09-2020 09:20

 

         Theo số liệu được thống kê, Việt Nam có khoảng 16 triệu địa chỉ IPv4, trong đó khoảng 3 triệu địa chỉ IP thường xuyên nằm trong Danh sách đen của nhiều tổ chức quốc tế; 2 triệu địa chỉ IP thường xuyên nằm trong các mạng botnet lớn. Ngày 22/9/2020 Cục An toàn thông tin có Công văn số 826/CATTT-NCSC về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin sẽ cùng doanh nghiệp trong và ngoài nước (VNPT, Viettel, CMC, FPT, BKAV, Kaspersky….) triển khai “Chiến dịch Giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc và Botnet năm 2020”.

         Để tăng cường hiệu quả đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có thể sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên hệ thống máy tính, Thanh tra tỉnh yêu cầu công chức và người lao động truy cập website https://khonggianmang.vn/chiendich2020, đăng ký tham gia và tải bộ công cụ hỗ trợ được cung cấp miễn phí để rà quét, xử lý mã độc cho máy tính. Khuyến cáo cài đặt phần mềm diệt virus miễn phí Bkav Home của Công ty cổ phần diệt virus Bkav (đối với máy tính chưa cài phần mềm virus bản quyền) để bảo vệ máy tính./.

Nguyễn Năng Khánh