Ngày trái đất 22/04/2021: Những cách bảo vệ trái đất

16-04-2021

Ngày trái đất 22/04/2021: Những cách bảo vệ trái đất

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

18-01-2021

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM

12-01-2021

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

16-11-2020

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Tổng kết 10 năm cải cách hành chính Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

04-11-2020

Tổng kết 10 năm cải cách hành chính Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Ôn lại ý nghĩa, lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

02-10-2020

Phụ nữ Việt Nam được sinh ra và lớn lên trong đất nước có nền văn minh nông nghiệp với nghề lúa nước, thủ công nghiệp

Cảnh giác khi tham gia ứng dụng MyAladdinz

30-09-2020

Cảnh giác khi tham gia ứng dụng MyAladdinz

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người khiếu nại và việc khiếu nại

30-09-2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người khiếu nại và việc khiếu nại

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham ô, lãng phí

30-09-2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham ô, lãng phí

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ công tác Tiếp công dân trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

30-09-2020

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ công tác Tiếp công dân trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiến dịch Giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc và Botnet năm 2020

28-09-2020

Chiến dịch Giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc và Botnet năm 2020

Sự lẫn lộn giữa khiếu nại và tố cáo trên thực tế

25-09-2020

Sự lẫn lộn giữa khiếu nại và tố cáo trên thực tế

Các hành vi bị của cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật

22-09-2020

Các hành vi bị của cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật

Bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước của cơ quan Thanh tra tỉnh

16-09-2020

Bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước của cơ quan Thanh tra tỉnh

Vai trò của công tác thanh tra

03-09-2020

Thanh tra là nội dung không thể thiếu của quản lý nhà nước, là giai đoạn cuối cùng trong chu trình quản lý, có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước

Quy định về bảo vệ, khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm người tố cáo

03-09-2020

Quy định về bảo vệ, khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm người tố cáo

Phân biệt khiếu nại và tố cáo

03-09-2020

Phân biệt khiếu nại và tố cáo

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

01-09-2020

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

Ôn lại ý nghĩa lịch sử 75 năm ngày Quốc khánh mùng 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2020)

31-08-2020

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm mới trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức từ 20/8/2020

28-08-2020

Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020 quy định nhiều điểm mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức