Quy định về bảo vệ, khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm người tố cáo

03-09-2020

Quy định về bảo vệ, khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm người tố cáo

Phân biệt khiếu nại và tố cáo

03-09-2020

Phân biệt khiếu nại và tố cáo

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

01-09-2020

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

Ôn lại ý nghĩa lịch sử 75 năm ngày Quốc khánh mùng 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2020)

31-08-2020

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm mới trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức từ 20/8/2020

28-08-2020

Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020 quy định nhiều điểm mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới về thời gian làm thêm giờ của người lao động

27-08-2020

Quy định mới về thời gian làm thêm giờ của người lao động

Công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

26-08-2020

Công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới

26-08-2020

Đây là quan điểm có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn rất sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vị trí và vai trò đặc biệt của thanh tra trong hoạt động của nhà nước và đời sống xã hội.

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

03-08-2020

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ôn lại lịch sử cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945)

31-07-2020

Ôn lại lịch sử cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945)

Tăng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân Người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng

15-07-2020

Tăng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân Người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng

Tri ân các anh hùng liệt sỹ 27/7

10-07-2020

Tri ân các anh hùng liệt sỹ 27/7

Điểm mới Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi

09-07-2020

Điểm mới Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

Ôn lại lịch sử ngày thành lập Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (09/7/1957 - 09/7/20200

09-07-2020

Ôn lại lịch sử ngày thành lập Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (09/7/1957 - 09/7/20200

Năm 2020 sẽ thay đổi mức đánh giá xếp loại chất lượng công chức

08-07-2020

Năm 2020 sẽ thay đổi mức đánh giá xếp loại chất lượng công chức

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

07-07-2020

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Tăng từ 07 hành vi lên 09 hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước từ ngày 01/72020

07-07-2020

Tăng từ 07 hành vi lên 09 hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước từ ngày 01/72020

Tỉnh Thái Nguyên thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

06-07-2020

Tỉnh Thái Nguyên thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp sẽ thay đổi từ 01/7/2020

02-07-2020

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp sẽ thay đổi từ 01/7/2020

Dừng tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

02-07-2020

Dừng tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020