Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

31-05-2019 00:00

        Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; các tổ chức đoàn thể tỉnh; các cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã.

Toàn cảnh Hội nghị

          Sau hơn 10 năm triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực tại hầu hết các lĩnh vực; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, việc phát hiện, xử lý vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Để khắc phục những hạn chế này, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Đây là văn bản luật rất quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Luật gồm 10 Chương với 96 Điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và những hành vi vi phạm pháp luật khác về phòng, chống tham nhũng.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung của Luật; đối với những nội dung chưa rõ cần đề nghị báo cáo viên giải thích, làm rõ ngay tại Hội nghị.

          Đồng thời, đề nghị, sau Hội nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và đến nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; những quy định chung và điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Luật cũng quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò của người đứng đầu…

Nguyễn Ngọc Thiện