Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

23-01-2019 00:00

        Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, lãnh đạo Sở, ban, ngành, Ban Tiếp công dân tỉnh, cán bộ công chức toàn ngành thanh tra.

Toàn cảnh Hội nghị

         Hội nghị được nghe: Báo cáo tóm tắt sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo công tác phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn thư năm 2018 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

        Tại Hội nghị, các đơn vị đã phát biểu tham luận: Công an tỉnh về kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Nguyên tham luận về kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

        Đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh công bố Quyết định khen thưởng số 4114/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 07-Đa/TU ngày 25/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2018./.

Nguyễn Tiến Long