Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

18-11-2020 07:55

Chuyên mục: Cải cách hành chính

Ngày 18/11/2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức lớp tập huấn sự dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan về hệ thống phần mềm: Quy trình thực hiện báo cáo; các tính năng của hệ thống; các bước chuẩn bị; một vài thao tác chung. Các học viên được thực hành Nghiệp vụ: Quản lý báo cáo định kỳ (gồm Báo cáo đề cương và Biểu số liệu); Quản lý báo cáo đột xuất; quản lý báo cáo chuyên đề.

Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, thảo luận; giải đáp những vướng mắc trong suốt quá trình thực hành./. 

Cao Minh Luận