Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 (10/05/2018)

          Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra.

         Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ vê nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, với các nội dung chủ yếu như sau:

         Nhằm tăng cường quán triệt, triển khai nghiêm túc Pháp lệnh Bảo vệ  bí mật nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động nâng cao ý thức, nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

         - Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật như: Pháp lệnh Bảo vệ  bí mật nhà nước; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra.

          - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; tập trung nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

         - Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khi chưa có sự chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo thì không thực hiện các hành vi sau: Thu thập, cung cấp, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước khi chưa được phép của Chánh Thanh tra; Truyền tin mang nội dung bí mật nhà nước qua máy điện thoại, má phát sóng, điện báo; Trao đổi, cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài liệu, vật mang bí mật nhà nước hoặc tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ra nước ngoài; Sao chụp tài liệu mật, ghi âm, ghi hình thông tin, hình ảnh mang nội dung bí mật nhà nước; Lợi dụng bảo vệ bí mật nhà nước để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

          Những nội dung trong kế hoạch cũng đã được đồng chí Chánh Văn phòng phổ biến, quán triệt tại các cuộc họp giao ban Trưởng, Phó Trưởng phòng và cuộc họp toàn thể cơ quan. Lãnh đạo và cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh luôn xác định đây là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công việc cũng như là đặc thù của Ngành Thanh tra, vì vậy trong thời gian tới công tác này tiếp tục được quán triệt, trú trọng quan tâm sâu sắc./.

Nguyễn Năng Khánh

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao