Tổ chức hành chính thành lập mới không được chồng chéo nhiệm vụ với tổ chức khác (03/12/2018)

 

          Ngày 22/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

          Theo đó, tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện:

          - Có cơ sở pháp lý;

          - Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật;

          - Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính;

          - Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với tổ chức hành chính khác;

          - Có loại hình, quy mô phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đó và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

          Tổ chức hành chính được tổ chức lại khi có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức…hoặc khi tổ chức đó hoạt động không hiệu quả.

          Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền luật định. Việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính không được vượt khung số lượng tổ chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

          Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/01/2019./.       

Nguyễn Thị Tiếp 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao