Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo một số nội dung về tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị (01/10/2019)

 

         Ngày 16/7/2019 Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Công văn số 1226-CV/TU về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

         Toàn văn nội dung công văn như sau:

         1. Rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, ngay cả trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; lựa chọn, sắp xếp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng phải thực sự liêm chính, trong sạch, gương mẫu. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng; người có biểu hiện bao che, dung túng cho cán bộ, công chức dưới quyền có hành vi sai trái. Công khai danh tính cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý liên quan đến tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng.

         2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế hoạt động của các Đoàn thanh tra bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở tại điều kiện thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra; thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Chỉ đạo lựa chọn những cán bộ, công chức có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức, bản lĩnh, liêm khiết, trung thực tham gia các Đoàn thanh tra.

         3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường hoạt động giám sát các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, nhất là vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát, phát hiện và thông tin kịp thời, chính xác với các cơ quan có thẩm quyền những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng.

         4. Các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng thực hiện có hiệu quả công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong hoạt động chống tham nhũng, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Cao Minh Luận

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao