Thường trực HĐND tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố (06/06/2015)

Ngày 22/10/2013, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

       Thành phần đoàn giám sát có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Triệu Minh Thái, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo MTTQ tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên; Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố.

      Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Nguyên đã tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngày 23/01/2013, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 487-QĐ/TU về Quy chế tiếp công dân của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ sáng thứ 6 hàng tuần được quy định trách nhiệm đối với Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Lịch tiếp công dân thông báo công khai trên bảng thông tin điện tử của UBND thành phố và niêm yết tại Bộ phận tiếp công dân của thành phố để nhân dân  được biết. Việc gắn trách nhiệm của Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy vào việc tiếp công dân đã đem lại hiệu quả tích cực, nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. UBND thành phố thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Hàng tháng Lãnh đạo UBND thành phố tổ chức họp kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư của công dân nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Hàng  tuần, Bộ phận tiếp công dân thành phố tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo thành phố kết quả công tác tiếp công dân. Từ 01/01/2010 đến 30/9/2013, thành phố đã tiến hành Thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 26 xã, phường (năm 2010: 08 đơn vị; năm 2011: 08 đơn vị; 9 tháng đầu năm 2013: 10 đơn vị). Trên cơ sở đó, UBND thành phố tổng hợp báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền gửi UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh. Đối với các vụ việc của công dân được các cơ quan có thẩm quyền chuyển đến như: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, Thành ủy…, UBND thành phố tiếp nhận, phân loại giao các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết hết thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết tới các cơ quan đã chuyển đến theo quy định. Đến nay, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã dần đi vào nề nếp, giải quyết đơn đúng thời gian, đúng thẩm quyền, đúng trình tự quy định của pháp luật.

    Tại hội nghị, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến đối với thành phố như: kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cần cụ thể, đánh giá phân tích bằng số liệu, bảng biểu chi tiết hơn; đánh giá phân tích sâu vào các vụ việc phức tạp, kéo dài để có phương hướng, giải pháp giải quyết dứt điểm; đánh giá về đội ngũ cán bộ, địa chính các phường, xã trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân (trên 75% khiếu nại tố cáo liên quan đến quản lý đất đai, cán bộ địa chính); công tác tiếp nhận, giải quyết đơn và báo cáo kết quả đối với cơ quan cấp trên còn chưa đầy đủ; công tác phối hợp giữa các Sở, ban ngành, cơ quan có trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế...

        Báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Thành phố đã tập trung chỉ đạo, kiện toàn công tác tổ chức, đầu tư về cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp địa chính xã phường có dấu hiệu vi phạm; Tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và bộ phận tiếp công dân trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có sự đôn đốc và giám sát chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến các xã phường. Nhưng vẫn còn tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh nhiều; vẫn còn có vụ việc giải quyết chưa đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp; Chế độ báo cáo, thông tin đến cơ quan có thẩm quyền về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị chưa kịp thời. UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, trong thời gian tới sẽ tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại và thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

    Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, đồng chí yêu cầu thành phố trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, rà soát những vụ việc còn tồn đọng, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, tăng cường công tác cán bộ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết quả giải quyết đơn thư gửi tới HĐND, UBND tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh; nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý, giải quyết đơn trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi đoàn giám sát theo quy định./.

Thu Hà

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao