Thông báo công khai Danh sách Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý Thanh tra tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015- 2020; 2020 - 2025. (10/05/2019)

       Thanh tra tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ theo quy định tại Điều 30 Luật số 27/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về danh sách Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý Thanh tra tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020; 2020 - 2025.

        Xem toàn văn Quyết định số 24/QĐ-TTR ngày 25/02/2019 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên: Tại đây./.

Mã Thị Điệp

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao