Thanh tra tỉnh Thái Nguyên triển khai công tác thanh tra năm 2014 (06/06/2015)
Năm 2013, công tác thanh tra của ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên được triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được các Sở, ngành thực hiện ngày càng hiệu quả. Trong năm đã tiến hành 564 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.857 cá nhân, đơn vị; qua đó, phát hiện 1.604 cá nhân, đơn vị có sai phạm với số tiền 22,1 tỷ đồng.

 

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2013 của ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2013 của ngành Thanh tra
tỉnh Thái Nguyên

 Trong công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, các giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã tiếp 3.434 lượt người, 117 đoàn đông người; tiếp nhận 1.503 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (trong đó, có 287 đơn thuộc thẩm quyền). Đã giải quyết 221 vụ việc khiếu nại, 94 vụ việc tố cáo. 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Thanh tra chuyên đề theo sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước...
P.V
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao