Thành phố kiểm điểm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư tại các phòng, ban (06/06/2015)

Ngày 22.4.2013, UBND Thành phố tổ chức họp kiểm điểm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân tại các đơn vị phòng, ban chuyên môn thuộc Thành phố Thái Nguyên từ tháng 1/2013 đến nay. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phồ chủ trì cuộc họp.

  Ngày 22.4.2013, UBND Thành phố tổ chức họp kiểm điểm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân tại các đơn vị phòng, ban chuyên môn thuộc Thành phố Thái Nguyên từ tháng 1/2013 đến nay. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phồ chủ trì cuộc họp.

Từ tháng 1/2013 đến nay, Bộ phận tiếp công dân thuộc văn phòng HĐND- UBND Thành phố đã tiếp nhận 151 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban chuyên môn của TP. Sau khi nhận được đơn, các phòng, ban đã giải quyết xong 101 đơn, đang giải quyết 50 đơn. Hiện nay có 12 đơn đã quá hạn giải quyết thuộc thẩm quyền của các phòng tài nguyên và môi trường, thanh tra, Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng quản lý đô thị và phòng văn hoá thông tin. 

Tại cuộc họp, trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, các phòng, ban thuộc TP đã trực tiếp báo cáo về  từng trường hợp để quá hạn đơn thư của công dân, chỉ rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan.v.v. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố xem xét quy định việc trừ điểm thi đua của các phòng, ban nếu để nhiều đơn thư của công dân bị giải quyết quá hạn và để Văn phòng HĐND- UBND TP nhắc nhở nhiều lần; đề nghị các phòng, ban chuyên môn nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết đơn thư của công dân, từ nay đến 30/4 phải giải quyết xong tất cả các đơn thư quá hạn và không để phát sinh đơn thư quá hạn mới. 

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao