Tập huấn quản lý, duy trì và cập nhật thủ tục hành chính mức độ 1,2 trên cổng dịch công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên (27/08/2018)

           Ngày 23/8/2018, Sở Thông tin truyền thông đã tổ chức lớp Tập huấn Quản lý, duy trì và cập nhật thủ tục hành chính mức độ 1,2 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo, cán bộ được giao phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính, bộ phận một cửa và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã.

Toàn cảnh lớp tập huấn

            Tại lớp tập huấn, các đơn vị đã được bàn giao cung cấp tài khoản quản trị trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Các cán bộ đã được hướng dẫn tạo lập thư mục mới, xóa sửa, cập nhật thủ tục, các quy trình, thành phần cấu thành thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2 trên phần mềm một cửa liên thông của các đơn vị và trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hướng dẫn tìm kiếm, lấy thông tin dữ liệu thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở dữ liệu quốc gia./.

Nguyễn Năng Khánh

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao