Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc (22/10/2018)

            Ngày 18/10/2018, tại Hội trường Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

         Tham gia buổi tập huấn là chuyên viên các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành; chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc tỉnh.

           Nội dung của buổi tập huấn tập trung chủ yếu vào một số nội dung cơ bản như: Quán triệt và hướng dẫn thực hiện một số văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc đối với công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

          Qua buổi tập huấn đã trang bị kiến thức cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên  môn cũng như làm công tác văn thư, lưu trữ những kiến thức, kỹ năng trong lập hồ sơ công việc./.

Đỗ Thanh Huyền

bản đồ hành chính