Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ (10/05/2018)

        Thực hiện Công văn số 484/SNV-CCVTLT của Sở Nội vụ về báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ. Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ, kết quả có một số điểm nổi bật như sau:

         Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác lưu trữ Văn phòng Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác lưu trữ cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan như: Luật lưu trữ và các Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thông qua việc tập huấn, phổ biến nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ làm công tác lưu trữ. Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và trong Ngành Thanh tra nói riêng.

          Năm 2016 Thanh tra tỉnh đã ký hợp đồng với Chi Cục văn thư lưu trữ thuộc Sở Nội vụ để chỉnh lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu, của cơ quan đến năm 2015.Tất cả các hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Thanh tra tỉnh được sắp xếp, chỉnh lý một cách khoa học, có hệ thống, thuận tiện phục vụ cho việc khai thác, sử dụng tài liệu được nhanh, chính xác, hiệu quả.

         Cơ sở vật chất, kho tàng và thiết bị: Thanh tra tỉnh đã bố trí 01 phòng để lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu của cơ quan. Tổng diện tích kho lưu trữ là 16m2 được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, khoa học và đánh số, ký hiệu cho từng cặp tài liệu, 02 giá 5 tầng và có chiều dài 4m để đựng hồ sơ, tài liệu của cơ quan, còn đối với các Lãnh đạo và Kế toán thì có tủ sắt để bảo quản tài liệu riêng biệt nhằm tránh bị ẩm mốc, mối mọt và bảo mật theo quy định. Ngoài ra còn có hệ thống cứu hỏa tại chỗ theo quy định.

         Nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cán bộ, công chức cơ quan đối với công tác lưu trữ ngày càng được nâng cao; từ đó, góp phần phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ tại các cơ quan.

         Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mua sắm phương tiện bảo quản hồ sơ, tài liệu, việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống Kho Lưu trữ hiện hành phục vụ công tác lưu trữ ngày càng được quan tâm. Công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ được tăng cường, phát triển trên diện rộng và ngày càng chuyên sâu. Chế độ báo cáo, thống kê công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian theo quy định. Công tác hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ cơ quan được chỉ đạo thường xuyên./.

Đỗ Thanh Huyền

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao