Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (08/11/2019)

 

          Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

          Theo đó Quyết định này bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo Quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

          Toàn văn Quyết định 3472/QĐ-UBND tại đây./.

Hà Văn Dương

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao