Quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng đối với đảng viên (21/07/2019)

       Ngày 11/6/2019 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với đảng viên.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 684-QĐ-UBKTTW, ngày 03/01/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

        Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Hà Văn Dương

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao