Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại thanh tra tỉnh Thái Nguyên (24/06/2015)

Ngày 17/6, tại Thái Nguyên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ cơ quan Thanh tra Chính phủ cùng đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ, đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Thanh tra tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra Thái nguyên, kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014 đối với Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Phạm Bình Định dự buổi làm việc.

​Báo cáo công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho thấy: nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung về bình đẳng giới đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh. Tuyên truyền phổ biến Luật bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/4/2008 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 1047/QĐ-TTCP ngày 11/5/2011 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên… Thanh tra tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 371/KH-TTR ngày 31/12/2011, hoạt động về Bình đẳng giới giai đoạn từ năm 2011 đến 2015. Đồng thời đã triển khai nội dung Kế hoạch và tổ chức thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện của cán bộ, công chức, đồng thời nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan đối với công tác này.

tải về

http://genk.vn/

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao