Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng và người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 02 ngày/tháng (28/02/2019)

          Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày 18/02/2019.

          Theo đó, người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ như sau:

          - Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng;

          - Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng;

          Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau:

          - Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau;

          - Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          Quy định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Đỗ Thanh Huyền

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao