Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2019 (28/02/2019)

          Nghị quyết 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019 được Chính phủ ban hành ngày 03/02/2019.

          Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

          - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2019 kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng ít nhất 7,5% so với năm 2018. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương;

          - Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, nắm tình hình, chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, bất cập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, không để tiếp tục xảy ra những vấn đề bức xúc dư luận xã hội;

          - Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra các địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, có giải pháp khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp ra Trung ương. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thi hành một số điều Luật phòng, chống tham nhũng; dự thảo Nghị định thi hành Luật khiếu nại, tố cáo trong quý I năm 2019./.

Vũ Thị Vân

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao